Start Pompy ciepła Woda - woda

Pompy ciepła woda-woda

System woda/woda działają bardzo podobnie do systemu powietrze/powietrze, różnica polega na tym, że źródłem energii cieplnej jest woda. Może być to woda gruntowa, woda z powierzchniowych cieków wodnych, lub nawet ścieki. Do montażu tego rodzaju pomp ciepła wymagane jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Taka instalacja musi także zostać odpowiednio zabezpieczona przed zamarzaniem.

 

woda-woda