Start Pompy ciepła Gruntowe

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła pozyskują energię cieplną z gruntu. Odbiornikami ciepła w tym przypadku są wymienniki gruntowe poziome lub pionowe (instalacja rurek z wodą/glikolem). Zimna ciecz pompowana jest do wymienników gruntowych, gdzie zostaje ogrzana i następnie poprzez pompę ciepła przekazuje ją do odbiorników.

Gruntowa